Blog Yazıları

Kariyer Planlama Nedir ve Kariyer Planlaması Nasıl Yapılır?

Kariyer planlama, kişinin sahip olduğu bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile belirlenen hedefe yönelik yükselme stratejilerinin planmasıdır. Kariyer planlama, bireyin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ne yapılması gerektiğini gösteren önemli bir yol haritasıdır.

Deprem Öncesi, Anı ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Ülkemizin deprem haritasına bakıldığında, depremin kaçınılmaz olduğunun artık hepimiz bilincindeyiz. Son zamanlarda ülkemizin dört bir yanında yaşanan deprem felaketini ortadan kaldırmak elbette ki mümkün değil ancak alınacak tedbirlerle olası zararları en aza indirebilmek mümkün.

Sosyal ve Duygusal Gelişim Nedir?

Sosyal duygusal gelişim bireyin yaşamı boyunca sosyal, duygusal, akademik yönden öğrenme ve olgunlaşma sürecidir. Bir başka deyişle bireyin kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, etkili iletişim kurabilmesi ve gelişimine ilişkin beceri ve nitelikler kazanabilmesidir.

Sağlıklı Yaşam ve Stres Yönetimi Nedir?

Birey sağlıklı bir bütün olarak dünyaya gelir ancak kalıtımsal, çevresel ve zihinsel etmenlerle çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Sağlıklı yaşam beslenme alışkanlıkları, sosyal yaşantı ve çevre koşullarına bağlı olarak değişmektedir.

Zaman Yönetimi Motivasyonu Etkiler mi?

Motivasyon, belli bir amaç doğrultusunda bir veya birden fazla insanı harekete geçiren ve hareketi istenilen amaca yönlendirerek sürekliliğini sağlayan çabaların toplamıdır.

Kanser Hakkında Bilinmeyenler

Kanser, hücrelerin düzensiz bölünüp çoğalmasıdır. Yapısı bozulmuş hücrelerin klonal yayılımı sonucu oluşmaktadır. Sağlıklı hücrelerin farklı şekillenmesi sonucu hızlı ve kontrolsüz bölünerek doku ve organlara yayılmaktadır.

Sınav Kaygısı Nedir ve Başa Çıkmanın Yolları Nelerdir?

Öncelikle sınav haftası öğrencilerin akademik başarısını ölçme ve değerlendirme fırsatlarından biridir. Öğrenciler sınav esnasında yaşanabilme ihtimali bulunan olumsuz düşüncelere kapılarak kaygı duyarlar. Bu olumsuz düşünceler öğrencide zihinsel ve fiziksel zorluklara yol açarak sınav performansını da ciddi ölçüde etkilemektedir.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası ve Bilinmeyenler

Beyaz Baston Nedir? Görme Engelliler Haftasına Neden Beyaz Baston Haftası denilmektedir? Beyaz Baston İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Dijital Bağımlılık Nedir? Dijital Bağımlığın Türleri Nelerdir?

Dijitalleşme kavramı fiziksel dünyanın internet ortamına aktarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin önemli bir basamağı olan dijital iletişim araçları, teknolojik alandaki dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Mobil ağların aşırı kullanılması sonucu oluşan dijital bağımlılık, bugün teknolojinin getirdiği en önemli tehlikeler arasında yer almaktadır.

Aynı Bedende İki DNA Mümkün Müdür?

Nükleik asitler (Dna ve Rna), bütün canlı hücrelerde meydana gelen metabolik işleyişin kontrolünü ve kalıtsal özelliklerin aktarımını sağlayan temel yapı taşı molekülleridir. Dna bütün canlıların hücrelerinde bulunur ve her biyolojik örnekten aynı şekilde elde edilir. Bir insanın kanındaki Dna ile derisi, spermi ve tükürüğündeki Dna birbirinin aynısıdır. Ancak kimerizm hariç.