Deprem Sonrası Uzaktan Eğitim Nasıl Olmalı?

Deprem Sonrası Uzaktan Eğitim Nasıl Olmalı? 

Ülkemizdeki 11 ili doğrudan etkileyen iki büyük depremin ardından çoğu şeyde olduğu gibi eğitim sürecinde de değişikliğe gidildi. Daha önce Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim modeline tekrardan dönüş yapıldı. Uzaktan eğitimin avantajları bulunduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu nedenle deprem sonrası okula dönüş sürecinde hem öğrenciye hem eğitimciye önemli görevler düşüyor. Peki deprem sonrası öğrenme süreci nasıl etkilendi? Uzaktan eğitimin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Deprem Sonrası Eğitim Nasıl Etkilendi? 

Depremin ardından öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için uzaktan eğitim sistemine geçildi. Daha öncesinde covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında geçilen uzaktan eğitim, yaşanan deprem felaketinin ardından tekrardan gündeme geldi. Uzaktan eğitim, günümüz iletişim teknolojilerinin eğitime uyarlanması sonucu ortaya çıkan bir eğitim modelidir. Öğrenci bu sistem sayesinde, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan internete erişebildiği sürece eğitime devam edebilmektedir.

Uzaktan eğitim, sanal bir sınıf ortamında öğrenci ile öğretmenin etkileşim halinde olmasına imkan sağlar. Ancak, geleneksel eğitim modelinde olduğu gibi uzaktan eğitimde de birtakım zorluklarla karşılaşmak mümkündür. Bu süreçte öğrencinin yeterli teknolojik imkanları bulunmayabilir ve bu durum öğrencinin eğitime dahil olmasını engelleyebilir. Uzaktan eğitimin geleneksel eğitim modelinden farkı, iletişim teknolojilerinin daha aktif bir şekilde kullanılmasıdır.

Deprem Sonrasında Uzaktan Eğitimin Faydaları 

 • Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme imkanı sunar.  
 • Eğitime harcanan giderlerin çoğunu ortadan kaldırır.
 • Eğitimde fırsat eşitliği sunar.
 • Coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırır.
 • İnternet bulunan her ortamdan erişilebilir.
 • Geleneksel eğitimi modelinden bağımsız yeni teknolojileri kullanmayı sağlar.
 • Dünya çapındaki eğitim programlarından yararlanabilmeyi sağlar.
 • Daha fazla interaktif araçla öğrenim imkanı sunar.
 • Her yaştan bireye gelişim imkanı sağlar.
 • Ders materyallerine erişimi kolaylaştırır.

Deprem sonrası uzaktan eğitime geçişin sağladığı en büyük avantaj, okula gidemeyecek durumda olan öğrencilerin çevrimiçi araçlarla eğitime ara vermeden devam edebilmesidir. Geleneksel eğitimin aksine zaman ve mekan kısıtlaması olmayan bu eğitim modelinde teknolojik alt yapı ile verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. İnteraktif araçlarla ders materyallerine sınırsız erişim imkanı sağlanması eğitimde verimliliği artıran temel unsurlardandır. Ayrıca, uzaktan eğitim öğrencilerin aynı anda pek çok eğitim programından yararlanmasına olanak tanır ve gelişimlerini sürdürebilmelerini sağlar.

Deprem Sonrası Uzaktan Eğitimin Zorlukları 

 • Teknik sorunlarla karşılaşmak olasıdır.
 • İnternet bağlantı sorunları veya bilgisayar arızaları durumunda erişim kısıtlanabilir.
 • Öğrenci ve öğretmen arasında iletişim aksaklıkları yaşanabilir.
 • Uygulama dersler kısıtlanır.
 • Grup çalışmalarını yapmak zor olabilir.
 • Motivasyon eksikliği yaşanabilir.
 • Ders esnasında kontrolü sağlamak zorlaşır.
 • Sosyalleşmeden uzaklaşılabilir.

Uzaktan eğitimin öğrenme sürecinde birçok yararı olduğu kadar zorluğu da vardır. Bu zorluklar, öğrencinin başarısını doğrudan etkileyebilmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan en temel sorun teknolojik imkanların yetersizliğidir. Aktif bir internet bağlantısı veya bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için bu süreç oldukça zordur. Bunun yanı sıra iletişimde yaşanan aksaklıklar, motivasyon eksikliği, ekip çalışmalarının aksaması uzaktan eğitimden alınan verimi düşürmektedir.

Uzaktan eğitim, günümüz teknoloji çağının getirdiği kolaylıklarla beraber yaygın bir eğitim modeli haline gelmiştir. Uzaktan eğitimin temel amacı, sınıf ortamına gitmeden çevrimiçi araçlar yardımıyla eğitimi sürdürmektir. Günümüz koşullarında teknolojik gelişmelerin yaşanması, uzaktan eğitimi olduğundan daha iyi bir düzeye getirmiştir. Zaman ve mekandan bağımsız bir eğitim modeli olması, kullanılabilirliğini her geçen gün artırmaktadır. Bu yazımızda deprem sonrası yüz yüze eğitime ara verilerek geçilen uzaktan eğitimin getirdiği faydalardan ve zorluklardan bahsettik.

Uzaktan eğitim süreci hakkında daha fazla bilgi almak için Uzaktan Eğitim Programı’nı daha yakından tanımaya ne dersiniz? adlı içeriğimizi ziyaret edebilir ve Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

20/03/2023