Yeşilay Nedir? Yeşilay Haftası Neden Kutlanır?

Ülkemizin en köklü derneklerinden birisi olan Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında işgal güçlerinin halk arasında uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddeleri yaygınlaştırma çabasını önlemek ve insan sağlığını korumak amacıyla 5 Mart 1920’de Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.

“Hilal-i Ahdar” ismiyle kurulan dernek sonrasında “Yeşil Hilal” ve en son ise “Yeşilay” adını almıştır. 19 Eylül 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla kamuya yararlı cemiyet olarak kabul edilmiştir. Uyuşturucuya ve alkole karşı başlayan mücadele seneler içerisinde yeni bağımlılık çeşitlerinin ortaya çıkmasıyla alanını genişletmiştir.

Yeşilay’a Göre Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık, kişinin kullandığı bir madde veya gerçekleştirdiği eylem üzerindeki kontrolünü yitirmesidir. Bireyin doğduğu andan itibaren dış dünyadan gelen uyaranlara karşı olumlu ya da olumsuz tepki vererek kendini koruması ve sorunlarla baş etmesi gerekir. Tercih ettiği bu başa çıkma yöntemi bağımlılığın ortaya çıkmasında kilit unsuru oluşturur. Bağımlılık konusunu ele alırken kişinin bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren bulunduğu ortamlar, sosyokültürel yapılar da dikkate alınmalıdır.

Bağımlılığın Oluşma Sebepleri

Bağımlılık, çok sayıda psikolojik ve biyolojik unsurun bir araya gelmesiyle oluşur, tek bir sebebe bağlamak pek doğru olmayabilir. Bireyin maddeyle ilk karşılaşmasında merak ve korku duygusu ile bir kereden bir şey olmaz düşüncesi baskın olur. Bağımlılık yapan maddeler, beyindeki motivasyon, dikkat, karar verme gibi bilişsel fonksiyonlardan sorumlu dopamin hormonunun salınımını etkilemektedir. Madde ne kadar sık ve ne kadar çok kullanılırsa beyine vereceği zarar da o kadar artar. 

Yeşilay’ın Çalışma Yaptığı Bağımlılık Alanları

  • Tütün Bağımlılığı

  • Alkol Bağımlılığı

  • Madde Bağımlılığı

  • Kumar Bağımlılığı

  • Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM Nedir?

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılık konusunda bireylere ücretsiz psikososyal destek veren bir merkezdir. Bağımlılıkla ilgili sorun yaşayan kişilerin aileleri ve yakınlarına da destek verilerek kişinin çevresiyle olan ilişkilerinin de iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Sosyal yaşama uyum amaçlı meslek edindirme kursları, grup çalışmaları, YEDAM atölyede gerçekleştirilen aktivitelerle maddelere değil hayata bağlı bireylerin olması hedeflenmektedir.

Yeşilay Haftası

Toplumda bağımlılığa karşı bilinç geliştirmek, bağımlılık yapan maddelerin bedene ve zihne verdiği zararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl 1-7 Mart Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Yeşilay’ın 120 şubesinde yüz binlerce gönüllü ve çalışan çeşitli faaliyetlerle bağımlılığa ve etkilerine dikkat çekmektedir.

 

07/03/2022