Diyabete Güncel Açıdan Yaklaşım Etkinliği Düzenlendi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Diyetüsk Kulübü 14 Kasım 2022’de online olarak Zoom’da “Diyabete Güncel Bakış; Fenolik Bileşikler” semineri gerçekleştirdi.
                                                                      

Etkinlikte, diyabet hastalığında fenolik bileşiklerin yeri ve öneminin aktarılması ve farklı bir bakış açısı kazandırılması amaçlandı. Seminer, davetli konuşmacı Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gamze AKBULUT katılımı ile gerçekleşti. 90 kişinin katılımı ile sağlanan etkinlikte, bazı bitkisel fenolik bileşiklerin diyabet ile ilişkisine, olumlu ve olumsuz etkilerine, fenolik bileşenlerin metabolizması hakkında ve sağlık üzerine etkilerinden bahsedildi.

21/11/2022