Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Haritası Yayınlandı

2014-2022 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Etkinlikler; Sosyal Sorumluluk, Spor Etkinlikleri, Teknik ve Kültürel Geziler olarak Farklı Kategorilere Ayrıldı.Toplam 2504 adet etkinlik yapılmıştır. Kurum dışı(Şehir içi/dışı) etkinlik sayısı:430, Kurum içi etkinlik sayısı:2074’tür.
Toplam etkinlik yapılan Şehir çeşitliliği sayısı 42’dir.  
                                   

    

18/07/2022