Öğrenci Temsilcisi Seçim Duyurusu

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hakkında Duyuru;

Üniversitemizin Senato Kurul toplantısında alınan karar gereğince 2020 - 2021 ve 2021 - 2022 Akademik yılları için yapılacak “Öğrenci Temsilcisi Seçimleri” online (çevrimiçi) yapılacaktır.

Aday kayıt başvurularınızı 09-14 Aralık 2020 tarihleri arasında;

https://temsilci-sec.uskudaruniversitesi.edu.tr/login linkinden yapabilirsiniz.

Aşağıdaki takvime göre yapılacak seçim için sırası ile Bölüm/Program seçimi ve Bölüm / Program temsilcileri arasından Fakülte/SHMYO temsilcisi seçilecektir.

Seçimler belirlenen aşağıdaki takvime göre Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğünce yürütülecektir.

Seçim YÖK’ün resmi gazetede yayınladığı usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm

Seçimde temsilci adaylarında aranacak şartlar aşağıdaki gibidir. Adaylar başvuru öncesi bilgilendirme formunu okuyarak aşağıdaki niteliklerde olduklarını beyan etmiş olacaklardır.

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim

Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisak ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

SEÇİM TAKVİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:

Seçim gününde bölümler için yapılan oylamada seçime katılımın salt çoğunluğu sağlamaması durumunda ikinci tur seçimleri salt çoğunluk aranmaksızın 26 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.

03/12/2020