Etkinlik Prosedürü

 

  1. Yapılacak etkinlikler kulübün yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak önceden karar defterine işlenmesi gerekmektedir.
  2. Etkinlik başvuruları en az 15 gün öncesinden Etkinlik Talep Formu yazılı ya da sks.uskudar.edu.tr adresinden doldurularak Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır.
  3.  Etkinliğe katılan öğrencilerin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası, bölümü, iletişim numarasının bulunduğu liste etkinlik sonrası Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne verilmelidir.
  4. Etkinlik duyuruları, onay süreci tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Rektörlük Makamınca verilen olur izninden sonra etkinlikle ilgili herhangi bir değişiklik  talep edilmemelidir.
  5. Her öğrenci kulübü, gerçekleştirdiği etkinliklere ait fotoğraf ve kamera kayıtlarını dijital ortamda, raporları ise ciltli ve dosya halinde Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne teslim ederler.
  6. Kampus içinde ve dışında düzenlenen her türlü öğrenci etkinliğinde genel toplum kurallarına uygun olmayan hal ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Etkinliklerde bu tarz davranışlara müsamaha gösteren kulüp yöneticileri sorumlu tutulacaktır.
  7. Yapılacak kurum dışı etkinliklerde, ulaşım kurum dışı taşıma firmaları tarafından gerçekleştirilecek ise; taşıyıcı araçların resmi makamlarca onanmış seyahat belgesi, aracın modeli ve plaka numarası, sürücünün iletişim bilgileri, yolcuların kaza sigortası ile ilgili belgelerin Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

Prosedüre uyulmaması nedeniyle yaşanacak iptallerde yalnızca etkinliği düzenleyenlerin değil, Üniversitemizin de zarar göreceği gerçeğinden hareketle konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.

 

Etkinlik talep formunu  doldurulup ıslak imzalı SKS Direktörlüğüne elden teslim ediniz. Form için tıklayınız.