Süpervizyon Dersi Öğrenci Başvuru

Bu duyurumuzun amacı, bu dönem süpervizyon dersinin içeriği ile ilgili hatırlatma ve süpervizyon derslerinize başlamadan önce ders ile ilgili ön hazırlıklarınızı yapmanızı sağlamaktır. Derslerimizde her öğrencinin, en az 1 danışanı takip etmesi zorunludur. Süpervizyon öğrencilerimizin danışanlarına onay formu imzalatmak suretiyle alacakları video ya da ses kaydı derste hocaları ile birlikte değerlendirilecektir. Süpervizyon öğrencilerinin, dönem sonuna kadar “danışanın formülasyonu”, en az bir “seansın deşifresi” ve “tedavi planı”nı süpervizyon hocalarına getirmeleri zorunludur. Bu nedenle şimdiden ders başlamadan önce bu koşulları düşünüp, mümkün olduğunca erkenden bir danışanı görmeye çalışmanızı öneriyoruz. Son haftalara doğru herkesin sıkışması ders verimliliğini oldukça düşürmekte, süreyi uzatmaktadır. Bu dönem bu sınırlılıkların önceden paylaşılması ile bunun önüne geçmek istiyoruz.

Ü.Ü. Psikolojik Danışmanlık Birimi bildiğiniz gibi Sosyal Bilimler Enstitüsü İle işbirliği içerisinde çalışarak, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinin eğitim kalitelerini arttırma amacı ile supervizyon dersi alan öğrencilere danışan yönlendirmesi yapılabilmektedir. PDB;

 • PDB’ye supervizyon stajı / psikoterapi seansı için başvurular online Psikolojik Danışmanlık Birimi kabul edilmektedir.
 • PDB’de 4 tane psikoterapi odası (2 tanesi aynalı), 1 tane grup terapilerinin yapıldığı çok işlevsel aynalı oda [Psikoloji Laboratuvarı]ve bir tane de supervizyon sınıfı olarak tasarlanmış oda bulunmaktadır. *Resimleri ektedir.
 • Öğrencilerin psikoterapi seanslarını kayıt alabilmeleri için 2 tane kameramız bulunmaktadır. Bilgi işlem tarafından öğrencilerin seanslarının depolanması için bir database oluşturulmuştur.
 • PDB öncelikli olarak danışmanlık hizmeti almak isteyen okul öğrencilerine sorumludur. Bu doğrultuda seanslarının takibi PDB ekibi tarafından yapılmaktadır. Bunun için PDB Seans Özeti Formu kullanılmaktadır. Bu kayıt formuna supervizyon öğrencilerinden seanslarını detaylı bir şekilde yazmaları beklenmektedir. Bu kayıtlar danışanların dosyasına kaldırılmakta ve kilitli dolaplarda saklanmaktadır. Hepinizin bildiği üzere seansların detaylı kayıt edilmesi olası hukuki bir sorun karşısında elimizi kuvvetlendirecektir ve gereklidir.

PDB STAJ BAŞVURUSU

PDB her yıl Güz ve Bahar döneminde asistan öğrenci kabul etmektedir. Asistanlardan staj dönemleri boyunca,

 • Haftanın bir günü PDB’de Sabah 09.00 Akşam 19.00 saatleri arasında bulunması,
 • Danışanların ilk Görüşmeleri ve bazı uygun vakaların psikoterapileri yürütmesi (Uzm. Psk. Görkem Altıntaş, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol ve Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar’ın süpervizyonları eşliğinde)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen çeşitli çalışma ve araştırmalara dâhil olması,
 • PDB’nin işleyişi ile ilgili (video ve Ses kayıtlarının düzenlemesi, ölçek ve anketleri uygulaması, dosyaların takip edilmesi vb. ) süreçlere dâhil olması beklenmektedir.
 • İngilizce yeterliliği olan ve psikoterapi seanslarını İngilizce olarak yürütebilecek olan adayların başvuruları öncelikli olarak kabul edilecektir

Devamlılık ve PDB sorumlularıyla uyumlu çalışma ön şarttır. Stajlar Uzm. Psk. Görkem Altıntaş’ın koordinatörlüğünde gerçekleşecektir.
20 haftanın sonunda PDB’ de staj yaptığı ve deneyimleri onaylı bir şekilde kendisine teslim edilecektir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü süpervizyon dersi almaya başlayan öğrenciler Psikolojik Danışmanlık Birimi linkinden Psikolojik Danışmanlık Birimi’mimizde asistan psikolog olarak görev yapmak için başvuruda bulunabilirler.

Stajı başlayan asistan psikolog ilk üç görüşme seansından sonra;

Vaka Formülasyonu

Sanal Tedavi Planı

Ve her görüşme için Psikoterapi Seans Raporu teslim etmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen stajyer danışmanın stajı Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bildirimi yapılarak sonlandırılır.

Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde staj programına kabul edilen öğrenci aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir:

 1. İlk görüşmede danışana Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi olunduğu ile ilgili bilgilendirilme yapmak
 2. Her seans sonunda Hasta Protokol Kayıt Defteri’ni doldurmak
 3. Seans saatlerine uymak. Aksi bir durum söz konusu olduğunda PDB asistanı Sevdenur Alageyik’e (Dâhili: 2884) ve PDB koordinatörü Görkem Altıntaş’a (gorkem.altintas@uskudar.edu.tr Dâhili:2850) bilgi vermek
 4. Danışan seansa gelmediyse (tedaviyi bırakmışsa) aramak ve nedenleri hakkında konuşmak
 5. Danışana daha fazla fayda sağlayamayacağını veya başka bir sebepten dolayı o kişiyle seanslara devam edilemeyeceği düşünüldüğünde PDB’ye bildirmek
 6. Danışan ile ilgili hiçbir formu PDB dışına çıkarmamak
 7. Danışan ile ilgili bilgileri süpervizyon dersi dışında üçüncü bir şahıs ile paylaşmamak
 8. Seansların sonlandırılması durumunda PDB’ye bilgi vermek
 9. İntihar eğilimi ile ilgili şüphesi olan danışanları PDB’ye bildirmek

Yukarıdaki yükümlülükler yerine getirilmediğinde, PDB tarafından Klinik Süpervizyon dersi kapsamında süpervizörlerle paylaşılacak olan değerlendirme olumsuz olacaktır.

İlginize Teşekkür ediyoruz.