05 Eylül 2023

Engelsiz Üniversite

Eğitim hakkının toplumu oluşturan bütün bireyler için en önemli Anayasal haklardan biri olduğu bilincinden yola çıkarak; özel öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim-öğrenim yaşamlarını bu doğrultuda kolaylaştırmak için gerekli önlemleri almak, bu yönde düzenlemeler yapmak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek temel önceliklerimizdendir.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü olarak bütün birimlerimizle; öğrencilerimizin çeşitliliğinin ve farklılığının bilincinde, kültürel açıdan duyarlı ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmanın öneminin farkında olarak, engelli öğrencilere destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki kısıtlamaları kaldırmak ve kendi farkındalıklarını birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerinde yardımcı olma misyonuyla hareket etmekteyiz.

Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim gören tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak, yükseköğrenim düzeyindeki öğrenciler ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine engelli veya engelli öğrenciyi bunun getirdiği sınırlılıkları, yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek temel amaçlarımız arasındadır.

Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programıyla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğümüz interaktif iletişimini sürdürerek özel gereksinimi olan öğrencilerimize gerekli destekleri sağlamaktadır.

Özel ihtiyacı olan öğrencilerin üniversitenin akademik, fiziksel alt yapı ve sosyal tüm imkanlarından eşit düzeyde yararlanabilmeleri için gerekli çalışmalarda bulunarak onlara tüm alanlarda fırsat eşitliğini yaratmak önceliğimizdir. Engelli öğrencilerin öncelikli katılımı esas tutularak tüm faaliyetlerde üniversitenin ilgili diğer birimleriyle ortaklaşa çalışmalar yürütüp, tüm imkanların erişebilirliklerini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermek üzerine sorumluluk bilinciyle öğrencilerimizi desteklemekteyiz.

Bunun yanı sıra bu süreçlerin işlemesinde birime başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir. Öğrencilerle ilgili hiçbir bilgi herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.

Özet olarak Üsküdar Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yönetimi Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve bu yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere oluşturulmuştur. Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esasları; Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. maddesine göre hazırlanmıştır.

Üniversitemizde özel öğrencilerimizin mevcut alanlarda kullanım kolaylığı açısından gerekli yapılanmaları aşağıda görebilirsiniz. 

Daha fazla soru, öneri ve talepleriniz için bu bağlantı üzerinden form doldurabilirsiniz.

Görme engelli yürüme yolu;
Görme engelliler için dokunma duyusuna hitap eden ve onlara yönlendirme sağlayan bu yürüme yolları yani hissedilebilir yüzeyler her alanda mevcuttur.

Standartlara uygun engelli tuvaleti tüm birimlerimizde bulunmaktadır.

Özel öğrencilere uygun bir şekilde düzenlenmiş çalışma ve bilgisayar masaları bulunmaktadır.

Özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik uyarı, işaret ve levhalar mevcuttur.

Giriş, çıkışlarda ve mevcut ihtiyaç duyulan tüm alanlarda engelli rampası mevcuttur.


Görüntülenme