Hakkımızda

 

Üniversite olarak “Engelli Öğrenci Birimi”ni çok önemsiyoruz. Herhangi bir engeli nedeniyle bir öğrencimizin diğer öğrencilerin elde ettikleri imkânlara sahip olamamasını kabul edemeyiz. Bu nedenle de herkesin ulaştığı tüm olanaklara engelli öğrencilerimizin de rahat ulaşabilmelerini hedeflemekteyiz.

Ülkemizin %10-15’i doğrudan desteğe muhtaç halde yaşamını idame ettirmektedir. Bu da 8-10 milyon arası insanın bakımı anlamına geliyor. Gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlar arasındaki en büyük fark, dezavantajlı kişilere nasıl davranıldığı ile alakalıdır. Ülkelerin gelişmişliği bununla ölçülmektedir. Gelişmiş ülke kategorisinde bulunmak istiyorsak dezavantajlı kişilere sahip çıkmalı; herkesin sahip olduğu ve elde ettiği imkânlara onların da ulaşmasını sağlamalıyız. Çünkü başkasının yardımına muhtaç olan dezavantajlı insanları göz ardı eden hiçbir sistem toplumu mutlu edemez. Engellilere sahip çıkmak insanlık görevidir.

Bu bağlamda “Engelli Öğrenci Birimi”ni oluşturduk. Engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçların karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa onu belirleyip yapacağız.

Engelsiz bir eğitim için el ele verelim…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Rektör

 


Engelli Öğrenci Birimi, üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversitedeki tüm olanaklara diğer öğrenciler kadar rahat ulaşabilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakla görevlidir. Üsküdar Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yönetimi Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere oluşturulmuştur. Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esasları, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. maddesine göre hazırlanmıştır.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ YAPILANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/uu-engelli-ogrenciler-birimi-yapilanmasi-ve-calisma-esaslari-yonergesi.pdf?1 

Üsküdar Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu

https://engelsiz.yok.gov.tr/

 

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm

 

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi

https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/pages/engelsiz-yasam-merkezi/431


İLETİŞİM:

e-posta: engellibirimi@uskudar.edu.tr

TEL: 0216 400 22 22