Sağlık

PDB (Psikolojik Danışmanlık Birimi)

Psikoterapi, bireysel özgürlüğe gidiş için sağlıklı bir seçim, yeniden rahatsızlanmamak için yapılması gerekenlerin öğrenildiği bir süreçtir. Psikoterapiye gitmenin utanılacak bir şey olmadığı artık tüm dünyada gelişmiş toplumlarca bilinmektedir. Pek çok başarılı kişinin ardında psikolojik danışmanlar vardır. Kişinin kendisindeki eksiklikleri ya da kendisini zorlayan süreçleri bilip hareket etmeyi istemesi son derece akıllıca bir seçimdir. Kendini çözümlemek, çözümlemeyi istemek ve bu kararı alıp kararın arkasında durmak ilk adımdır. Psikoterapide asıl amaç neşelendirmek ya da hak vermek değildir. Beraberce üzülmek ya da kişinin üretemediği bir çözümü bulup ona empoze etmek de değildir. Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve kendi çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki öğrenme ile beyinde kalıcı değişiklikler oluşmaktadır. Psikoterapi de bir tür öğrenme sürecidir. İlaç tedavisi ve psikoterapi birbirinin yerine geçmez, bunlar birbirini tamamlayan ve güçlendiren tedavilerdir. Psikoterapi belirli bir süreçte tekrarlayan görüşmeler gerektirdiği için ilk bakışta külfetli bir uygulama gibi gözükse de gerçekte tedavi süresinin kısalmasına katkı sağlayarak fazladan ilaç kullanımını engeller ve hastalığın/sorunun nüks etmesini de önler.                 

Psikoterapi; sorunun niteliğine göre bireysel, çift/evlilik terapisi, aile terapisi ya da grup terapisi şeklinde uygulanabilir. Psikoterapi tekniklerinin çoğu yöntem olarak ‘karşılıklı konuşarak’ iletişimi kullanır. Bazı psikoterapi türlerinde ise, karşılıklı konuşmanın yanı sıra iletişimde araç olarak sanat terapisi, yazmak, çizim, drama (rol yaparak canlandırma) ya da müzik kullanılabilir. Tüm bu psikoterapi tekniklerinin ortak yönü; bir teoriye dayalı ve amaca yönelik olarak yapılandırılmış olmalarıdır. Ve hepsinde amaç bireyin kendini gözlemleme kapasitesini ve kendine ilişkin farkındalığını arttırmak, sorunlarının kaynağında ya da devamında kendi rolünü görmesini ve çözüm için gerekli zihinsel ve davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.

Psikolojik Danışmanlık Biriminin amacı öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmak, üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak ve yaşanabilecek sorunlarla baş etme konusunda gerekli becerileri kazandırmaktır.

Psikolojik Danışmanlık Birimine başvuran öğrenciler ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak bireysel danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık Birimimizde görevli olmak üzere;

3 Uzman Klinik Psikolog

3 Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi (asistan olarak)

1 Birim Sekreteri hizmet vermektedir.

REVİR

Öğrencilerimizin sağlığı önceliğimiz!

Her yerleşkemizde öğrencilerimize birinci basamak sağlık hizmetlerinden, sağlık eğitimleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve acil durumlarda ilk yardım hizmetleri sunabilmek için 2 revir birimi yapılanması bulunmaktadır. Bu yapılanma içinde 1 doktor, 2 hemşire görev yapmaktadır. Ayrıca kurumumuzun sağlık tabanlı kadro anlamında zengin olmasından dolayı olası sağlık problemleri ve acil müdahale için icapçı doktor listesi bulunmaktadır.