Sağlık

PDB

Psikolojik Danışmanlık desteği verebilmek için ise Psikolojik Danışmanlık Birimimizde görevli 3 danışmanımız ,3 kısmi zamanlı çalışan Klinik Psikoloji yüksek lisans öğrencimiz ve 1 sekreterimiz bulunmaktadır.

REVİR

Her yerleşkemizde öğrencilerimize birinci basamak sağlık hizmetlerinden, sağlık eğitimleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve acil durumlarda ilk yardım hizmetleri sunabilmek için 2 yerleşkemizde revir yapılanması bulunmaktadır. Bu yapılanmada 1 doktor, 2 hemşire görev yapmaktadır. Ayrıca kurumumuzun sağlık tabanlı kadro anlamında zengin olmasından dolayı olası sağlık problemleri ve acil müdahale için icapçı doktor listesi bulunmaktadır.