Öğrenci Konseyi

 

 

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık,spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.

Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve Ü.Ü Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, üniversitemizdeki sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

Görevleri

  • Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
  • Sivil toplum kuruşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yüksek öğretim kurumu içerisinden öğrenci katılımını teşvik etmek,
  • Sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak,
  • Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları” için öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek,
  • Yemek, ulaşım, barınma, kulüp, burs, eğitim, spor, kültür-sanat alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak

Bilgi ve İletişim: ogrencikonseyi@uskudar.edu.tr

 

 

 

EMİNE SILA KANAT İletişim Fakültesi ÖĞRENCİ KONSEY BAŞKANI/FAKÜLTE TEMSİLCİSİ
ZEYNEP OMAÇ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi FAKÜLTE TEMSİLCİSİ
İBRAHİM BAHÇEKAPILI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi FAKÜLTE TEMSİLCİSİ
FATMANUR ZEHRA ZELKA Sağlık Bilimleri Fakültesi FAKÜLTE TEMSİLCİSİ
ELİF ILGAZ KAYAOĞLU Tıp Fakültesi FAKÜLTE TEMSİLCİSİ
CANAN DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  SHMYO TEMSİLCİSİ