Öğrenci Konseyi

 

 

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık,spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.

Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve Ü.Ü Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, üniversitemizdeki sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

Görevleri

  • Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
  • Sivil toplum kuruşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yüksek öğretim kurumu içerisinden öğrenci katılımını teşvik etmek,
  • Sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak,
  • Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları” için öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek,
  • Yemek, ulaşım, barınma, kulüp, burs, eğitim, spor, kültür-sanat alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak

Bilgi ve İletişim: ogrencikonseyi@uskudar.edu.tr

YER: Çarşı Yerleşke 1. Kat 118 no lu Oda

 

 

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı seçim takvimi, süresi ve programı ertelenmiş olup, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek süreç bilahare bildirilecektir.

Öğrenci Konsey Başkanı ve tüm Kurul Üyelerinin mezun olması sebebi ile öğrenciliği devam eden Başkan Yardımcısı Büşra Özdoğan Vekaleten Öğrenci Konsey Başkanlığını yürütmektedir.